SKARTACE

 

Skartační řízení probíhá v souladu se zákonem zákona 499/2004 Sb. v platném znění a dalších právních předpisů.

V rámci skartačního řízení Vám pomůžeme s určením archiválií a připravíme skartační protokol, který projednáme s příslušným státním archivem a v případ vybraní archiválií zajistíme veškeré náležitostí pro předání archiválií do příslušného státního archivu.

Dokumenty s prošlou skartační lhůtou po schválení příslušného státního archivu spisovna skartuje dle bezpečnostních předpisů. Skartace dokumentů probíhá pod kontrolou pověřeného pracovníka spisovny od přípravy dokumentu k likvidaci až po jeho fyzickou likvidaci, čímž se zabrání možnosti, že by se dokumenty zadavatele dostaly do nepovolaných rukou. Dokumenty jsou ve skartačním stroji rozřezány na proužky silné 0,6 cm, čímž je znemožněna jejich rekonstrukce a klient se nemusí obávat zneužití svých dat.

skart1