Rozsahem našich služeb a produktů pokrýváme jednotlivé části celého životního cyklu dokumentů a nestrukturovaných informací – od jejich vzniku a převedení do elektronické podoby přes sběr a zpracování dat, optimalizaci procesů spojených s dokumenty, jejich oběhem uvnitř společnosti či zpracováním jejich obsahu, až po fyzickou nebo elektronickou archivaci a skartaci.

Společným jmenovatelem všech aktivit společnosti je snaha zajistit svým klientům vyšší efektivitu, spolehlivost a komfort v podnikání a zabezpečit jim prokazatelné úspory financí, času a dalších zdrojů, vynakládaných na práci s dokumenty. Naše komplexní portfolio služeb a produktů v oblasti správy dokumentů umožňuje najít optimální řešení odpovídající specifickým potřebám společností či organizací libovolného zaměření a velikosti.

V našem týmu pracuje tým zkušených archivářů s mnohaletou praxí a vysokoškolskou odborností v oboru archivnictví. Naši archiváři spravují více jak 20.000 bm  dokumentů.