skartace-aaps.cz

SKARTACE

Skartační řízení probíhá v souladu se zákonem zákona 499/2004 Sb. v platném znění a dalších právních předpisů a to zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dokumenty určené ke skartaci budou převáženy v uzavíratelných boxech LBK. Dokumenty jsou za dohledu pověřeného zaměstnance spisovny převezeny k fyzické skartaci. Skartovací stroje mají velikost řezu 2x15 mm což odpovídá dle vyhl. č. 528/2005 Sb. stupni 3. Samotná fyzická likvidace probíhá taktéž pod dohledem zaměstnance spisovny. Po celou dobu skartace, tak jsou dokumenty zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu. Po dokončení skartace obdrží společnost potvrzení o skartaci dokumentů.