ekologie

EKOLOGIE

PROJEKT: ELEKTROMOBILITA = MENŠÍ ZÁTĚŽ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše společnost se zabývá správou dokumentů a vedením spisovny. V rámci cílů kvalit pro rok 2019 jsme pořídili dva služební elektromobily kategorie M1 a N1 a jednu dobíjecí stanici pro potřeby společnosti. Elektromobil je automobil na elektrický pohon, který je poháněn elektromotorem a jako zdroj energie využívá akumulátor, který musí být před jízdou nabit, protože na jeho kapacitě závisí dojezdová vzdálenost elektromobilu.

Na nákup elektromobilů jsme vypsali veřejné zakázky, ze kterých byly vybrány osobní vůz NISSAN LEAF 18-N-Connecta 40 KWh a NISSAN E-NV200 VAN 40 KWh Acenta.
Dále byl v rámci projektu realizován nákup a instalace nabíjecí stanice o výkonu 2x 22 KW.
Díky tomuto způsobu nabíjení automobilů se naše firma aktivně podílí na ochraně životního prostředí.
Nákup elektromobilů a nabíjecí stanice je spolufinancován v rámci projektu z OP PIK, Výzva III programu podpory, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - Elektromobilita, výzva III.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Elektromobilita = menší zátěž pro životní prostředí

Jméno žadatele: A&P Support s.r.o.

Termín realizace: 10.12.2018 - 30.6.2019

Způsobilé výdaje celkem: 713 900,- Kč

Výše dotace: 535 425,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu byla modernizace vozového parku společnosti a přechod z používání fosilních paliv na elektomobilitu při přepravě dokumentů od klientů do komerční spisovny a opětovné doručování dokumentů uložených v komerční spisovně k potřebám klientů. Realizací projektu došlo ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Závěry a výsledky: Cíle projektu bylo dosaženo pořízením dvou elektromobilů a nabíjecí stanice do areálu firmy  pro vlastní potřeby podniku. Realizací projektu se zvýšila konkurenceschopnost podniku a došlo ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.